Giới thiệu về Đông Hưng

Giới thiệu Công ty
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đông Hưng được đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 22 tháng 04 năm 2016 (chính thức thành lập từ ngày 28 tháng 12 năm 2007) theo Gấy phép số: 0102597018 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội...